SKVELÉ TV je pripravovaný televízny kanál. Plánovaný začiatok vysielania je aktuálne prvý polrok 2022 (presnejší termín bude aktualizovaný). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. Hlavnou filozofiou nového kanála je oslava ľudskej práce a jej výsledkov, oslava tradičných aj netradičných aktivít, oslava nadšencov a ich kreativity.

Slovensko je plné talentovaných ľudí ktorý venujú svoj čas najrôznejším aktivitám. Tieto aktivity, či už tradičné alebo netradičné, si zaslúžia aby sa širokej verejnosti ukázalo, čomu všetkému sa iní ľudia venujú a čomu všetkému sa môžu venovať oni sami, ako zaujímavo sa dá tráviť voľný čas, aké zaujímavé činnosti vychádzajú z našich tradícií ale aj aké zaujímavé činnosti vznikli v súčasnosti.

Človek uvidí z pohodlia svojho domova okrem iného aj tradičné remeslá ako je modrotlač, hrnčiarstvo, sklárstvo, vyrezávanie z dreva, umelecké kováčstvo a mnoho iného. Časť programu sa bude venovať aj športu ako je napríklad kanoistika, skatoboarding, wakeboard či skoky na lyžiach a snowboarde. Nový televízny kanál bude prezentovať aktivity ktoré sú jednoducho SKVELÉ.

Projekt vytvára priestor aj na netechnologickú inováciu vzhľadom na to, že formát snímania si vyžaduje inovácie v organizácii pracovných povinností (v organizácii vonkajších vzťahov – cielené vyhľadávanie činností a aktivít vhodných na video záznam spôsobom slow tv) a tiež inovácie v spôsobe prezentácie, komunikácie a obchodovania tv kanála založeného na formáte tzv. slow tv.